Szlifowanie, śrutowanie i frezowanie betonu


Śrutowanie jest najefektywniejszą metodą, która w sposób bezpyłowy umożliwia czyszczenie ulic, dróg, mostów, hal przemysłowych i magazynowych, parkingów podziemnych.

Frezowanie to metoda stosowana w przypadku czyszczenia, profilowania, wyrównania lub usunięcia warstw posadzki.

Szlifowanie jest obróbką wykończeniową powierzchni za pomocą narzędzi ściernych,
w wyniku której uzyskuje się dokładności wymiarowe i kształtowe oraz małą chropowatość.